Úvod > O společnosti

O Technolenu

Firma byla založena v roce 1808. Staví na tradici textilního průmyslu, která je pro oblast Podkrkonoší typická. Technolen procházel od svého založení rozmanitým vývojem. Z malé tkalcovny, založené v době hospodářské krize před první světovou válkou, se postupně vypracoval až do současné podoby podniku. Divize Technolen je součástí skupiny Svitap s.r.o., která patří mezi významné evropské průmyslové společnosti. Svitap s.r.o., divize Technolen patří mezi špičku ve svém oboru a naše výrobky mají tradici po celém světě.